Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


 

reklama

61 fotek, 18.4.2016, 76 zobrazení, 184 komentářů | architektura, dokumenty, města, ostatní
Příjemnou procházkou jsme si krátili čas při čekání na autobus. Jeden nám ujel před nosem a další jel až za hodinu. :-)
116 fotek, 18.4.2016, 86 zobrazení, 111 komentářů | architektura, dokumenty, města, ostatní
Byla jsem s dcerou a vnučkou ve Fakultní nemocnici v Ostravě Porubě, tentokrát jsme nejely přímo domů, ale udělaly jsme si malou procházku.
99 fotek, 13.4.2016, 70 zobrazení, 18 komentářů | dokumenty, koníčky, krajina, příroda, zábava
Timi náš výlet do Věřňovic pěkně zdokumentovala mobilem, nejprve svým a když se jí vybila baterie tak mým, pěkně si to užívala... :-D
11 fotek, 11.4.2016, 58 zobrazení, 30 komentářů | doma, koníčky, ostatní
Máme kolem baráku pěkně veselo...
140 fotek, 13.4.2016, 111 zobrazení, 36 komentářů | dokumenty, krajina, příroda, vesnice
DOLNÍ LUTYNĚ, část VĚŘŇOVICE
Věřňovice jsou částí obce Dolní Lutyně ležící v okrese Karviná. S Dolní Lutyní byly sloučené v roce 1975, dříve byly Věřňovice samostatná obec. Věřňovicemi protéká řeka Olše přes kterou vede most, který spojuje menší část obce s větši. Od mostu je to 1 kilometr ke starému hraničnímu přechodu Gorzyczki. V místě mostu se nachází rizikový jez, pod kterým se tvoří nebezpečný vodní válec. Na mostě jsou plakáty pro vodáky, které upozorňují právě na nebezpečí tohoto jezu. Pod mostem jsou nástupní místa pro vodáky, řeka Olše je mezi vodáky velmi oblíbená, zvláště v úseku Věřňovice - Zabełków. Jsou zde dva hraniční přechody do Polska: Věřňovice - Gorzyczki (Gorzyce) a Věřňovice - Łaziska (Godów). Do Věřňovic zajíždí dvě autobusové linky, ze Stonavy a Bohumína, dvakrát za den pak MHD Orlová, linka 505 – Lutyně-Zbytky-Rychvald rozc.-Dolní Lutyně-Věřňovice. Z Dolní Lutyně zde vede pouze jedna úzká cesta. Obec byla poškozená povodněmi v letech1997 a 2010.
A trochu z hisrorie obce - První písemná zmínka o samostatné obci je z roku 1362, odkdy až do roku 1430 náležely k Dětmarovicím a později patřily různým vlastníkům. Roku 1572 připadly Věřňovice na dlouhou dobu ke vsi Dolní Lutyně kterou i s okolím zakoupil Václav Cigán ze Słupska. Od roku 1577 je držel Kašpar st. Vlček z Dobrozenice, v roce 1639 je získal Jan Jindřich Šlik a po něm Jindřich Vilém Šlik. V roce 1700 zdědil panství František Taaffe a od něj ho v roce 1792 koupil Jan Larisch-Mönnich. Od té doby spadaly Věřňovice jako součást dolnolutyňského panství (společně se Skřečoní a Novou Vsí) pod Fryštátské panství a to až do pozemkové reformy po 1. světové válce.
V říjnu 1938 byl proveden zábor obce Polskem, následovalo období nacistické okupace. Věřňovice byly osvobozeny dne 1. května. 1945 Sovětskou armádou, během válečných akcí byly značně poškozeny.
Procházejíc Věřňovicemi se můžeme kochat především klidným tempem života této vesničky. Opomenout nelze ani Obchůdek u Jany, dvě hospůdky, kapličku sv.Isidora a česko-polský dialekt přátelských obyvatel. Naše kroky ale míří přes řeku Olši až za obec k rybníku, nad nímž se na říční terase prostírá státem chráněný kousek přírody – Téměř přirozený porost lužního lesa na výrazné říční terase, výskyt chráněných rostlin a živočichů. Na katastrálním území Věřňovic v nadmořské výšce 201 – 216 m, na výměře 4,59 ha byla v roce 1989 vyhlášena Přírodní památka Věřňovice.
Téměř celou plochu přírodní památky pokrývají různověké porosty lužního lesa. Přirozená druhová skladba byla na několika místech narušena výsadbami nepůvodních druhů, např.dubu červeného a buku lesního.
Významná je v okrese ojedinělá hojná populace sněženky podsněžníku, vzácně se objevuje bledule jarní. V bylinném patře jsou přimíšeny karpatské druhy jako je např. Zapalice žluťuchovitá. Z hlediska ochrany lesních porostů je důležitý keřový plášť na okraji, v němž dominuje trnka obecná. Na suché pastvině roste teplomilná květena, ve zdejším regionu poměrně vzácná, např. Vitod obecný, len počistivý, zeměžluč okolíkatá, hráchor hlíznatý, dobromysl obecná a česnek viničný.
V lesích žije jezevec lesní, pozorován byl i psík mývalovitý. Porosty keřů jsou významné pro ptáky, především pěvce, kterých je zde 40 druhů. Hnízdí zde např. žluva hajní, ťuhýk obecný a lejsek šedý.
Z lesních porostů jsou postupně odstraňovány jilmy, které byly napadeny grafiózou, a zejména nepůvodní duby červené. Louky na svahu jsou pravidelně koseny. Kosením chráněné Věřňovické louky se zabývá Ekolyceum o.s., je to volné společenství mladých lidí, které spojuje zájem o přírodu a dění kolem nás.
Aby louka zůstala loukou a nezpustla nám, tak je třeba ji pravidelně kosit, a to je ten pravý důvod, proč má Ekolyceum k Věřňovicím velmi úzký vztah. Dvakrát ročně se totiž vypraví a zdolávají kosami a hráběmi bujnou trávu. Dá to práci – je třeba vstávat brzy, aby využili ranní rosy, a musí se ohánět, aby se vše stihlo pokosit, tráva shrabat a odvézt pryč, ale pohled na pokosenou louku a pocit, že to zvládli tradičně – kosami – za to stojí. A navíc nejen pracují, ale také se koupou v Olši, baví se u ohníčku a druží se s místními. To vše vždy o víkendech – jednom obvykle na konci června a druhém na konci srpna.
Nezanedbatelné je také to, že za tento „management chráněného území“ dostávají od Agentury ochrany přírody a krajiny nějaké ty peníze, a z nich poté financují celoroční provoz – včetně akcí pořádaných pro veřejnost.
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Věřňovice
http://www.ekolyceum.cz
180 fotek, 3.4.2016, 164 zobrazení, 109 komentářů | architektura, dokumenty, krajina, vesnice
Obec Dolní Lutyně na rozkládá převážně na levém břehu řeky Olše nedaleko od jejího soutoku s Odrou mezi městy Karviná, Orlová a Bohumín.
První písemná zmínka o Dolní Lutyni - Luthina je z roku 1305, kdy se připomíná v soupisu biskupských desátků. Obec nesla původně název Německá Lutyně (Luteň) (Deutschleuten nebo Deutsch Leuten), v bezprostřední blízkosti se nacházela Polská Lutyně (Polnisch Leuten). Za druhé světové války byly obě přejmenovány na Horní a Dolní (Nieder und Ober Leuten). Horní Lutyně se později stala místní částí Orlové a svůj přídomek ztratila (Orlová-Lutyně). V roce 1975 se Dolní Lutyně spojila s dříve samostatnou obcí Věřňovice (Willmersdorf).
zdroj: wikipedie
Od roku 1700 vlastnili dolnolutyňský statut hrabata Taaffové, kteří si tu vybudovali jako letní sídlo barokní zámek. Od roku 1792 byl statek a panství spojen se jménem Jana Larische Monnicha, který využil nerostného bohatství k ekonomickému rozvoji zdejšího kraje. Po roce 1945 docházelo k postupné devastaci majetku z něhož se dodnes zachovala pouze bývalá správní budova, sýpka a hospodářská budova v areálu bývalého zámku.
Obec se nachází v severovýchodní části České republiky v Moravskoslezském kraji na dvou katastrálních územích - Dolní Lutyně a Věřňovice. Severní část obce leží na hranici s Polskou republikou v údolní nivě řeky Olše. Je tvořena souvislými plochami zemědělské půdy vysoké bonity, je protkána hustou sítí odvodňovacích kanálů. Jižní část obce leží ve zvlněné krajině. Obec měla vždy převážně zemědělský charakter a dodnes většina obyvatel za prací dojíždí do okolních měst a obcí.
Největším vodním tokem je řeka Olše, která protéká severní částí obce, meandruje zde a vytváří ideální podmínky pro některé druhy rostlin a živočichů. Tato oblast v okolí Věřňovic je dnes zvláště chráněné území. Do Olše se vlévá Lutyňka, která protéká obcí a odvádí především povrchové vody. Z větších vodních ploch se na uzemí obce nachází ještě Pískovna, kterou využívá pro těžbu štěrkopísku firma GZ SAND, rybník Farský a několik dalších menších rybníků.
Zástavba je v severní části soustředěna do souvislých celků - Věřňovice, Nerad. V jižní části je zástavba rozptýlená.
Obec měla k 1.1.2014 5105 obyvatel. Mezi nimi převládají občané české národnosti a z hlediska statistického a historického je nezanedbatelná menšina polská, která zde má svou tradici.
Demografický vývoj v obci vykazuje za posledních 5 let neustálý růst počtu obyvatel, na němž se podílí především migrační nárůst obyvatel.
Vzhledem ke snadné dostupnosti větších měst, dobré infrastruktuře obce, restrukturalizaci průmyslu MS kraje, napojení na dálniční síť, lze předpokládat v nejbližších létech udržení daného stavu.
zdroj:Oficiální stránky obce Dolní Lutyně
12 fotek, 30.3.2016, 48 zobrazení, 28 komentářů | dokumenty, města, ostatní
foceno mobilem
30 fotek, 28.3.2016, 95 zobrazení, 47 komentářů
Święta, Święta i po Świętach... :-)
1 fotka, 23.3.2016, 47 zobrazení, 18 komentářů
50 fotek, 23.3.2016, 72 zobrazení, 32 komentářů | děti, dokumenty, události, zábava
v Havířově
19 fotek, zima 2015/2016, 174 zobrazení, 170 komentářů | doma, dokumenty, koníčky
14 fotek, zima 2015/2016, 57 zobrazení, 51 komentářů | koníčky, ostatní
64 fotek, 14.2.2016, 100 zobrazení, 105 komentářů | krajina, ostatní, příroda, vesnice, zvířata
Tak trochu valentýnková procházka a takové malé hraní si s filtry..., něco se povedlo, něco už méně, ale pro mě hlavně nová zkušenost.
38 fotek, 15.1.2016, 18 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, lidé, oslavy, události
25 fotek a 3 videa, 30.12.2015, 85 zobrazení, 51 komentářů
Úžasný koncert s úžasnou atmosférou pro vzpomínku zachycený mobilem...
86 fotek, 29.12.2015, 158 zobrazení, 36 komentářů | dokumenty, rodina-přátelé, sport, události
Pf 2016  14
5 fotek, 31.12.2015, 93 zobrazení, 47 komentářů | ostatní, události
3 fotky, 20.12.2015, 99 zobrazení, 65 komentářů

Komentáře

přidat komentář

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.